Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:
Vatikanski radio

Početna stranica / Papa Franjo / Dokumenti

Papa Papinskom vijeću za promicanje nove evangelizacije dodijelio nadležnost za katolička svetišta


Danas, 1. travnja, objavljen je Papin motuproprij naslovljen „Sanctuarium in Ecclesia“, kojim se opća nadležnost za katolička svetišta diljem svijeta prebacuje sa Zbora za kler na Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije. Vijeće će tako biti izravno odgovorno za uspostavljanje međunarodnih svetišta i odobrenje njihovih statuta, za proučavanje i primjenu mjera u svrhu promicanja evangelizacijske uloge svetišta, kao i za njegovanje pučke pobožnosti u tim istim svetištima.

Nadalje, Vijeće će biti nadležno za unaprjeđivanje organskog dušobrižništva u svetištima kao „pokretačke snage nove evangelizacije“, a k tomu i za promicanje kako nacionalnih tako i međunarodnih susreta usmjerenih prema pastoralnoj obnovi pučke pobožnosti kao i hodočašćenja u sveta mjesta. Osim toga to će Papinsko vijeće promicati posebnu formaciju djelatnika svetišta, a jedna od uloga će biti i „budnost“ kako bi se hodočasnicima mogla ponuditi dosljedna te stalna duhovna i crkvena pomoć. Konačno, taj će vatikanski ured biti nadležan za kulturno i umjetničko unaprjeđivanje svetištâ u skladu s via pulchritudinis kao jedno od specifičnih načina evangelizacije.