Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:
Vatikanski radio

Početna stranica / Papa Franjo / Apostolski pohodi

Papa u posjetu rimskom sveučilištu Roma Tre


Sutra, 17. veljače, papa Franjo će prvi put posjetiti jedno talijansko državno sveučilište. Riječ je o rimskom sveučilištu Roma Tre, koje je poznato po svojoj pozornosti prema društvenim problemima, a pohađa ga oko 40.000 studenata. Godine 2002. posjetio ga je Ivan Pavao Drugi.

Da na sveučilištu vlada veliko iščekivanje, potvrdili su studenti, govoreći za našu radijsku postaju, te pritom istaknuli da Papu osjećaju vrlo bliskim, i drago im je čuti što im ima reći. Očekuju da će se osvrnuti na probleme s kojima se najviše susreću, kao što je zapošljavanje, nada u budućnost, pouzdanje u mogućnost osnivanja obitelji, koja je – kako su rekli – danas u velikoj krizi. Važno je – dodao je jedan mladić – da nam govori o temeljnim vrijednostima koje se pomalo gube u ovo vrijeme interneta, i to upravo na razini međuljudskih odnosa.

Na novinarovo pitanje kako to da mladi osjećaju papu Franju tako bliskim, Mario Panizza, rektor sveučilišta Roma Tre, kazao je da je Papino zauzimanje, posebno prema najslabijima, važan trag za mlade koji će ga sigurno nasljedovati. Ali, on je važan i za nas odgojitelje. Vrlo je važno raspoznati južni dio svijeta, i shvatiti da treba razumjeti gospodarske teškoće koje postoje između Sjevera i Juga našega planeta – primijetio je rektor.

Spomenuvši potom rezidencijalni seminar za mlade sveučilištarce koji dolaze iz više zemalja Mediterana, te različitih kulturâ i vjerâ, koji je pokrenulo sveučilište, rektor je napomenuo da su to vjerojatno samo kapi u velikom moru, ali to znači također pružiti mladima mogućnost za dijalog. Osim toga, – dodao je – ta inicijativa i nama daje mogućnost da iskusimo kako ono čemu poučavamo, a to je kulturna baština, povijest zemalja, može poslužiti za dijalog onima koji se, naprotiv, nalaze u sukobu.

Što se pak tiče dijaloga između vjernika i onih koji ne vjeruju – a to je područje na kojemu papa Franjo mnogo radi – rektor je rimskoga sveučilišta izrazio uvjerenje da taj dijalog može uskladiti mišljenja svih ljudi, jer – kako je rekao – postoje vrijednosti poštovanja drugoga, koje su neovisne o tomu je li čovjek vjernik ili nije. Riječ je o vrijednosti kulture poštovanja drugoga – istaknuo je Mario Panizza.