Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:
Vatikanski radio

Početna stranica / Vatikan / Rimska kurija

U 95. godini života preminuo kardinal Gilberto Agustoni


Kardinal Gilberto Agustoni, prefekt emeritus Vrhovnog suda Apostolske signature rođen je u Schaffhausenu, u Švicarskoj, 26. srpnja 1922. godine. Osnovno je obrazovanje završio u rodnom gradu, a s obzirom na želju da postane svećenikom, prešao je u biskupijsko sjemenište u Luganu. Završivši srednju školu, poslan je na studij teologije u Rim, gdje je na Sveučilištu svetoga Tome, postigao diplomu iz filozofije no, zbog ratnih događanja svoj studij nastavlja na Sveučilištu u Fribourgu, gdje, postiže diplomu iz teologije.

Za svećenika je zaređen 20. travnja 1946. u katedrali u Luganu, a zatim je imenovan pomoćnikom kapelana pri Katoličkoj akciji. Bio mu je povjeren rad s mladima i studentima sa švicarskih sveučilišta. Njegov rad i zalaganje te ljubav prema Crkvi nisu prošli nezapaženi ni u biskupiji niti na sveučilištima te je tako dobar glas dospio i do Vatikana. Tako je tada mladi svećenik Agustoni počeo raditi za Svetu Stolicu 1. srpnja 1950. godine.

Započevši studij na Papinskom sveučilištu Lateran, nastavio je raditi u Vatikanu. Nedugo nakon toga imenovan i povjerenikom Kongregacije za disciplinu sakramenata, a bio je isto tako duboko uključen u povijesni pothvat postkoncilske liturgijske obnove. Naknadno je imenovan savjetnikom pri Kongregaciji za bogoštovlje. U svibnju 1970. g., pridružio se crkvenim sudovima kao prelat revizor suda Rimske rote, gdje je ostao do prosinca 1986. kada ga papa Ivan Pavao II. imenuje tajnikom Kongregacije za kler, kao i naslovnim nadbiskupom Caprulae. Sam Sveti Otac (Ivan Pavao II.) zaredio ga je za biskupa, 6. siječnja 1987. g. Zapažen je njegov rad na tadašnjoj novoj formaciji klera, što je rezultiralo dokumentom Pastore dabo vobis.

Istodobno, Sveti Otac je osnovao Povjerenstvo za izradu novoga Katekizma Katoličke Crkve, a kojemu je pripadao i novi prefekt Kongregacije za kler, a pod predsjedanjem, kardinala Razingera. Kardinal Agustoni je igrao aktivnu ulogu i u izradi Apostolske konstitucije Pastor bonus te propisâ Rimske kurije.

U svibnju 1991. godine, imenovan je članom Vrhovnog suda Apostolske Signature, premda je i dalje ostao tajnik Kongregacije za kler. Godinu dana kasnije, Sveti Otac ga imenuje Pro-prefektom istoga Vrhovnog suda te Pro-predstojnikom Vatikanskog Vrhovnoga prizivnog suda. Prefektom Vrhovnog suda Apostolske signatura postaje 29. studenog 1994. godine, što obnaša do listopada 1998. g. Kardinalom ga je učinio sveti Ivan Pavao II. na konzistoriju 26. studenog 1994. g. s Naslovom svv. Urbana i Lorenza u Prima Porta.

         Ispraćaj posmrtnih ostataka kardinala Agustonia planiran je za 17. siječnja u Vatikanskoj bazilici, a liturgijskom obredu predsjedat će dekan Kardinalskog zbora, kardinal Angelo Sodano s ostalim kardinalima, nadbiskupima i biskupima. Nakon euharsitijskog slavlja, obred posljednjeg ispraćaja, vodit će Sveti Otac.