Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:
Vatikanski radio

Početna stranica / Crkva

S. Amabilis Jurić obranila doktorat iz teologije sa specijalizacijom u pastoralnoj teologiji


Na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 8. srpnja uspješno je obranila doktorat iz teologije, sa specijalizacijom u pastoralnoj teologiji, s. Amabilis Jurić. Doktorsku je disertaciju naslovljenu "Duhovnost vjeroučitelja vjernika laika u suvremenim hrvatskim crkveno-društvenim uvjetima" izradila pod vodstvom mentora prof. dr. Alojzija Hoblaja.
Disertacija je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu autorica se usredotočuje na teološko-katehetsku utemeljenost duhovnosti vjeroučitelja vjernika laika. Posebnu pozornost posvećuje istraživanju suvremenog koncepta kršćanske duhovnosti na teološko-katehetskim osnovama u povezanosti s normativnim crkvenim dokumentima, kao i relevantnim katehetskim modelima koji projektiraju duhovnost vjeroučitelja vjernika laika u praksi.
U drugom dijelu kvalitativnim empirijskim istraživanjem metodom dubinskih intervjua utvrđuje se stvarno stanje duhovnosti vjeroučitelja vjernika laika u Hrvatskoj. Temeljem analize i kritičke interpretacije rezultata istraživanja, sestra Amabilis usmjerena je prema budućnosti želeći, u komparaciji s relevantnim europskim modelima, pridonijeti stvaranju izvornoga hrvatskog modela koji će utjecati na sadašnju i buduću duhovnu formaciju vjeroučitelja.
S. Amabilis Jurić rođena je 1959. godine u Drijenči (BiH) i članica je Družbe školskih sestara franjevki Krista Kralja sa sjedištem u Sarajevu. Godine 1986. diplomirala je na Katehetskom institutu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega djeluje kao odgojiteljica u dječjem vrtiću u Berlinu i vjeroučiteljica u Zagrebu. Godine 1999. upisuje poslijediplomski studij na Fakultetu odgojnih znanosti Papinskoga salezijanskoga sveučilišta u Rimu, gdje 2001. postiže magisterij iz Pastorala mladih i katehetike. Po povratku iz Rima djelovala je kao viša stručno-pedagoška nadzornica/savjetnica u Nacionalnom katehetskom uredu HBK-a, a 2008. godine upisuje doktorski studij na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlena i kao asistentica na katedri Religiozne pedagogije i katehetike.