Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:
Vatikanski radio

Početna stranica / Crkva

Dr. sc. Antun Ničetić o plovidbi svetoga Pavla


Godine 61. sveti je Pavao krenuo iz luke Caesaree u Rim. Putovanje se nije odvijalo po planu plovidbe, već je brod, zahvaćen nepovoljnim sjeveroistočnim vjetrom, otrgnut od kretske obale, nakon četrnaestodnevnog lutanja morem doživio brodolom na otoku Meliti. Budući da se u to doba otoci Mljet i Malta nazivaju istim imenom Melita, prevladava mišljenje da se taj događaj zbio na Malti. O izvornom znanstvenom radu Antuna Ničetića, kapetana duge plovidbe i profesora Visoke škole na Nautičkom odjelu Veleučilišta u Dubrovniku, koji dokazuje da se to zbilo na Mljetu, govori Boris Rotar. RealAudioMP3