Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

znanost

Predavanje prof. Goluba na znanstvenom skupu "Homo ludens"

16/04/2018 19:57

U Frascatiju se, nedaleko od Rima, u organizaciji Akademije Vivarium Novum održao međunarodni znanstveni skup pod nazivom „Homo ludens“. Među ostalima, održano je i predavanje dr. Ivana Goluba pod naslovom: Homo imago et amicus Dei – Čovjek slika i prijatelj Božji

 

Papa nakon susreta s članovima Papinske akademije za život.

Sveti Otac nakon susreta s članovima Papinske akademije za život (Vatican, 5. 10. 2017.).

Suprotstaviti se kulturi opsesivno usredotočenoj na čovjekovu suverenost.

05/10/2017 18:33

Početi ponovno od Božje riječi „koja osvjetljuje postanak života i njegovu sudbinu” kako bi se uhvatili u koštac s epohalnim izazovom „u odnosu na nedavni tehnološki razvoj prirodnih znanosti“ – kazao je Papa Franjo na Općoj skupštini članova Papinske Akademije za život.

 

Sudjelovatelji Međunarodnoga kolokvija, u Zagrebu.

Sudjelovatelji Međunarodnoga kolokvija o znanosti i kršćanstvu u suvremenoj europi, u Zagrebu (Zagreb, 1. srpnja 2017.).

Održan ″Međunarodni kolokvij o znanosti i kršćanstvu u suvremenoj Europi″

09/07/2017 15:14

Od 29. lipnja do 1. srpnja 2017. u Zagrebu održan ″Međunarodni kolokvij o znanosti i kršćanstvu u suvremenoj Europi″. Upriličen je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - prikaz kolokvija pripremio je i čita Marito Mihovil Letica...