Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Trg Sv. Petra

Papa tijekom opće audijencije.

Papa Franjo tijekom opeće audijencije srijedom na Trgu svetog Petra (Vatikan, 2.05.2018.)

Papa Franjo: Ne može se prionuti uz Krista postavljajući uvjete

02/05/2018 18:35

Na današnjoj općoj audijenciji na Trgu svetog Petra u Vatikanu, papa Franjo je nastavio s razmišljanjem o krštenju, usredotočivši se na središnje obrede tog sakramenta. 

 

Papa Franjo pozdravlja okupljene vjernike

Papa Franjo pozdravlja okupljene vjernike

Papa Franjo: Kršćanska se ljubav rađa iz Isusa!

29/04/2018 15:42

Kršćanska se ljubav ne rađa iz ideologija, nego iz susreta s Isusom – istaknuo je papa Franjo za vrijeme podnevnog nagovora na Trgu svetoga Petra

 

Papa Franjo pozdravlja okupljene vjernike

Papa Franjo pozdravlja okupljene vjernike

Papa vjernicima Bologne i Cesene: Budite misionari i sveci!

21/04/2018 15:36

Neka vašim zajednicama odzvanja poziv na svetost – potaknuo je papa Franjo tisuće vjernika iz biskupijā Cesena i Bologna koje je danas na Trgu svetoga Petra primio u audijenciju