Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

razmatranje

Druga nedjelja Došašća - p. Mislav Skelin

Druga nedjelja Došašća - p. Mislav Skelin

Druga nedjelja Došašća - p. Mislav Skelin

09/12/2017 17:22

Radosna vijest ne može se priopćiti tužnim licem. Radost nije dekorativni višak, nego jasan odraz milosti: odražava ljubav koja je aktivna, djelatna, prisutna (...)

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

33. nedjelja kroz godinu (A) - p. Ivica Hadaš

18/11/2017 19:47

Sve odgovornosti u životu moramo prihvatiti kao dar ljubavi Božje, koja priprema uvijek nove darove. Bog nam želi pomoći na svaki način da bi talenti koje nam je povjerio bili zaista dobro iskorišteni i kako bi urodili čudesnim plodovima.

33. nedjelja kroz liturgijsku godinu

33, nedjelja kroz liturgijsku godinu A, prispodoba o talentima (18.11.2017.)

Razmišljanje uz 33. nedjelju kroz liturgijsku godinu A

16/11/2017 16:25

Crkva nas biblijskim čitanjima 33. nedjelje liturgijske godine priprema na posljednji dolazak Gospodinov. Evanđelje govori o sluzi koji je primio jedan talent i nije ga iskoristio, nego ga je sakrio. 

 

"Nemojte se ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine"

"Nemojte se ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine"

31. nedjelja kroz godinu (A) – p. Ivica Hadaš

04/11/2017 19:31

Vrlo je važno da oni koji imaju vjersku odgovornost da zaista budu vjerni svojem poslanju, svjesni svojih dužnosti, a ne da traže vlastitu korist i poštovanje drugih

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga

30. nedjelja kroz godinu (Godina A) - p. Alan Modrić

28/10/2017 18:13

Na usku povezanost vjere i ljubavi, na neraskidivi odnos između ljubavi i vjernosti Bogu s jedne strane, te ljubavi prema braći i sestrama s druge, zorno ukazuje razgovor između Isusa i zakonoznanca koji nam donosi Matejevo evanđelje na 30. nedjelju kroz godinu

Podajte caru carevo, a Bogu Božje

Podajte caru carevo, a Bogu Božje

29. nedjelja kroz godinu (Godina A) – p. Alan Modrić

21/10/2017 18:31

I mi smo u našem vremenu pozvani da kao kršćani nepokolebljivo naviještamo Božju ljubav i pravdu poštujući zakonitu državnu vlast, jer i ona može biti sredstvo Božjeg djelovanja u svijetu, ali i ukazujući toj vlasti da mora poštivati ljudsko dostojanstvo