Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

razmatranje

XXIV. nedjelja kroz godinu - vlč. Mirko Štefković

XXIV. nedjelja kroz godinu - vlč. Mirko Štefković

XXIV. nedjelja kroz godinu - vlč. Mirko Štefković

16/09/2017 17:16

Bog je onaj koji dolazi k nama prije negoli sami pomislimo da bismo ga mogli poći tražiti. Pri tome nam otpušta krivice poput Kralja iz evanđeoske prispodobe. Nakon što mu je otpuštena krivica, kralj otpušta slugu na slobodu

XXIII. nedjelja kroz godinu - p. Anto Lozuk

XXIII. nedjelja kroz godinu - p. Anto Lozuk

XXIII. nedjelja kroz godinu - p. Anto Lozuk

09/09/2017 17:11

Današnje Evanđelje bavi se osobito odnosom pojedinca i zajednice. Bog ne želi da njegova djeca grade novi svijet na nepovjerenju, neiskrenosti, preziru i mržnji. Novi svijet gradi se na pozitivnom stavu prema drugom čovjeku, na povjerenju, iskrenosti, poštovanju (...)

XXII. nedjelja kroz godinu (A) - p. Anto Lozuk

XXII. nedjelja kroz godinu (A) - p. Anto Lozuk

XXII. nedjelja kroz godinu (A) - p. Anto Lozuk

02/09/2017 16:43

Petrovo uzdignuće neće se ostvariti ako se ne pročisti kroz otajstvo muke i smrti kroz koje će uskoro proći i sam Isus. Zato Gospodin odmah potom najavljuje: Put kojim sada valja krenuti vodi prema Jeruzalemu. A u Jeruzalemu me čeka hapšenje, muka, poniženje i smrt (...)

XXI. nedjelja kroz godinu (A) - p. Anto Lozuk

XXI. nedjelja kroz godinu (A) - p. Anto Lozuk

XXI. nedjelja kroz godinu (A) - p. Anto Lozuk

26/08/2017 17:50

Petrova vjera je nešto čudesno. Bio je čovjek poput nas, čak možda ispod naše razine: lakomislen, brzoplet, nepouzdan, primitivan, nasilan. Griješio je teško i sramotno pa gorko plakao, bježao pa se vraćao, padao pa se dizao. I takvoga Petra vjera na koncu uzdiže do gotovo božanskih visina (...)

Uznesenje Blažene Djevice Marije

Uznesenje Blažene Djevice Marije

Uznesenje Marijino – p. Anto Lozuk

14/08/2017 17:50

Uznesenje Marijino pred nas postavlja nadu kakve na ovoj zemlji nema. U toj Nadi gledamo cilj prema kojemu smo pozvani: rajsko ispunjenje svega stvorenja koje je Bogu otvoreno i čeka njegov dolazak...

Devetnaesta nedjelja kroz godinu

Devetnaesta nedjelja kroz godinu

Devetnaesta nedjelja kroz godinu (A) - p. Anto Lozuk

12/08/2017 18:10

U trenutku najvećeg trijumfa, kada čitav narod želi Isusa postaviti za kralja, on naređuje apostolima da odmah napuste to mjesto, da uđu u lađicu i krenu prema suprotnoj obali. Našli su se najednom usred podivljalog mora, sami, usred noći...

 Proda sve što ima i kupi tu njivu (Mt, 44)

Proda sve što ima i kupi tu njivu (Mt, 44)

Sedamnaesta nedjelja kroz godinu (A) – p. Sebastian Šujević

29/07/2017 18:07

Kraljevstvo Božje traži naša srca. Sveti Pavao u 2. Poslanici Korinćanima to ima na umu kada govori o tjesnoći u srcima, kada poziva na shvaćanje, na širenje mjesta u srcima za bližnje – da živimo i umiremo zajedno

Dvanaesta nedjelja kroz godinu - vlč. Ivan Benaković

Dvanaesta nedjelja kroz godinu - vlč. Ivan Benaković

Dvanaesta nedjelja kroz godinu - vlč. Ivan Benaković

24/06/2017 16:53

"O Bože, žeže tvoja riječ i tijesno joj je u grlu, i željna je da zavapi. Ta besjeda je lomača i dužan sam je viknuti, ili ću glavnjom planuti. Pa nek sam krijes na brdima, pa nek sam dah u plamenu, kad nisam krik sa krovova!“ (Tin Ujević)