Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Organizacija za europsku suradnju i sigurnost

Papa je u audijenciju primio sudionike Međunarodne konferencije o odgovornosti država, ustanova i pojedinaca u borbi protiv antisemitizma

Papa je u audijenciju primio sudionike Međunarodne konferencije o odgovornosti država, ustanova i pojedinaca u borbi protiv antisemitizma na području OESS-a

Papa Franjo pozvao na borbu protiv mržnje i ravnodušnosti

29/01/2018 17:20

Sveti je Otac danas u audijenciju primio sudionike Međunarodne konferencije o odgovornosti država, ustanova i pojedinaca u borbi protiv antisemitizma na području OESS-a, koja se ovih dana održava u Rimu

 

Nadbiskup Janusz S. Urbanczyk

Nadbiskup Janusz S. Urbanczyk

Nadbiskup Urbanczyk u OESS-u govorio o ljudskim pravima

12/09/2017 18:34

U Kompendiju socijalnoga nauka Crkve ljudska su prava opisana kao univerzalna, neotuđiva i nepovrediva – istaknuo je nadbiskup Janusz S. Urbanczyk, stalni predstavnik Svete Stolice, na otvorenju Susreta o ljudskoj dimenziji u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS)