Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

nadbiskup Francesco Follo

Bazilika svetoga Franje u Asizu

Bazilika svetoga Franje u Asizu

Nadbiskup Follo: Crkvena kulturna dobra nisu muzejski izložci

11/03/2017 17:55

Riječ je o neizmjernoj baštini koju valja vrjednovati i poštovati; crkvena kulturna dobra nisu muzejski izlošci – istaknuo je nadbiskup Francesco Follo, stalni promatrač Svete Stolice pri UNESCO-u