Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

nadbiskup Janusz Urbańczyk

Nadbiskup Janusz S. Urbanczyk

Nadbiskup Janusz S. Urbanczyk

Nadbiskup Urbanczyk u OESS-u govorio o ljudskim pravima

12/09/2017 18:34

U Kompendiju socijalnoga nauka Crkve ljudska su prava opisana kao univerzalna, neotuđiva i nepovrediva – istaknuo je nadbiskup Janusz S. Urbanczyk, stalni predstavnik Svete Stolice, na otvorenju Susreta o ljudskoj dimenziji u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

 

Nadbiskup Janusz S. Urbanczyk, stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih naroda u Beču

Nadbiskup Janusz S. Urbanczyk, stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih naroda u Beču

Nadbiskup Urbanczyk o sprječavanju kriminala i kaznenoj pravednosti

25/05/2017 18:35

Nepostojanje mogućnosti za rad, te drugi oblici marginalizacije podupiru zločinačke aktivnosti – istaknuo je nadbiskup Janusz S. Urbanczyk, stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih naroda u Beču