Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

motu proprio

Vatikan

Vatikan

Motu proprio pape Franje o odreknuću od službe

15/02/2018 19:09

Objavljen je modu proprio pape Franje o odreknuću, zbog navršene dobi, od službe primljene papinskim imenovanjem. Dužnost ne prestaje ipso facto s navršenih 75 godina, nego tek nakon odluke Pape, kojemu treba podnijeti ostavku, a koju on može donijeti i više od tri mjeseca nakon toga

 

Papa govori sudionicima seminara

Papa Franjo govori sudionicima 'Seminara za formaciju klera i laika' koji je organizirao crkveni sud Rota Romana (Vatikan, 25.11.2017.)

Papa Govor sudionicima seminara koji je organizirao crkveni sud Rota Romana

25/11/2017 15:49

Papa je sudionicima Seminara za formaciju klerika i laika koji se održao od 20. do 25.studenog u Vatikanu rekao da je "pastoralna utjeha" glavni zaključak nove odredbe o braku. Seminar je organizirao crkveni sud Rota Romana na temu: "Novi bračni postupak i kanonski potupak 'super ratio'"

 

Pogled na Trg svetoga Petra tijekom svečanosti beatifikacije

Pogled na Trg svetoga Petra tijekom svečanosti beatifikacije

Papa Franjo: "Polaganje života" novi je put do beatifikacije

11/07/2017 16:54

Apostolskim pismom u obliku motuproprija, pod naslovom “Maiorem hac dilectionem”, “veće ljubavi od ove”, papa Franjo određuje da je "polaganje života" novi kriterij u postupcima za beatifikaciju i kanonizaciju, drugačiji od mučeništva i herojskih krjeposti