Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Mislav Skelin

»Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku«

»Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku«

Treća korizmena nedjelja (B) – p. Mislav Skelin

03/03/2018 17:41

U našem životu materijalno ne smije doći na mjesto koje pripada Bogu. Čovjek koji je živo i iskreno povezan s Bogom i koji živi od njegove Riječi, znat će pronaći ravnotežu

Druga nedjelja Došašća - p. Mislav Skelin

Druga nedjelja Došašća - p. Mislav Skelin

Druga nedjelja Došašća - p. Mislav Skelin

09/12/2017 17:22

Radosna vijest ne može se priopćiti tužnim licem. Radost nije dekorativni višak, nego jasan odraz milosti: odražava ljubav koja je aktivna, djelatna, prisutna (...)