Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

milost

Papa propovijeda u kapeli Doma svete Marte.

Papa Franjo za vrijeme propovijedi u kapeli Doma svete Marte (Vatikan, 6.10. 2017.).

PAPA: Stid je 'milost' koja nas ozdravlja od grijeha.

06/10/2017 12:48

Stid je milost koja nas ozdravlja od grijeha – kazao je papa Franjo u svojoj današnjoj propovijedi, na misi, u Domu svete Marte. Papa prelazi preko biblijskoga teksta, zaustavljajući se na stvarnosti grijeha koja obilježava sve ljude...