Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Marito Mihovil Letica

Praslavenski trokut na Pagu: Sveti Vid gledan sa Svetog Jurja.

Praslavenski trokut na Pagu: Sveti Vid gledan sa Svetog Jurja. Autor fotografije: Goran Pavel Šantek.

M. M. Letica o topografiji hrvatske mitologije - II. dio

17/09/2017 15:53

U drugom i završnom dijelu o praslavenskim trokutima govorimo o njihovoj geometriji i astronomiji te o prekrivanju slavenske mitologije skladno uklopljenim sadržajima kršćanske vjere – prilog pripremio Marito Mihovil Letica.

Ostatci crkve sv. Jurja iznad Paga

Ostatci crkve sv. Jurja iznad Paga. Autor fotografije: Goran Pavel Šantek.

M. M. Letica o topografiji hrvatske mitologije...

10/09/2017 16:57

U svom redovitom prilogu Marito Mihovil Letica govori o praslavenskim svetim trokutima odnosno topografiji hrvatske mitologije.

Crkva Gospe od Čudesa u Oštarijama

Crkva Gospe od Čudesa u Oštarijama

Prilog o svetištu Gospe od Čudesa u Oštarijama - Marito Mihovil Letica

20/08/2017 17:22

Nije nepoznato da katolički vjernici u Hrvatskoj drže svojom kraljicom uzor-ženu Djevicu Mariju, našu Gospu, majku Bogočovjeka Isusa Krista. ″Rajska Djevo, kraljice Hrvatâ, / naša Majko, naša zoro zlata″, stihovi su koje napisao je isusovac Petar Perica (...)

Naslovnica knjige "Kuca u Gradu"

Naslovnica knjige nade Grujić, "Kuca u Gradu" (30. 7. 2017.).

Nada Grujić: "Kuća u Gradu"

30/07/2017 13:34

Marito Mihovil Letica pripremio je osvrt na knjigu Nade Grujić ″Kuća u Gradu″.