Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

kršćanske krjeposti

Papa: Svrha skupa o Europi je dijalog

Papa: Svrha skupa o Europi je dijalog

Prof. Dubravka Hrabar: Dijalog s Crkvom treba biti temelj za zdravo društvo

01/11/2017 18:04

Na međunarodnom skupu održanom u Vatikanu pod naslovom „Ponovno razmišljanje o Europi: kršćanski doprinos budućnosti europskoga projekta“, sudjelovala je i Dubravka Hrabar, profesorica obiteljskoga prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Papa Franjo je primio u audijenciju sudionike skupa