Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Kanonsko pravo

Papa govori sudionicima seminara

Papa Franjo govori sudionicima 'Seminara za formaciju klera i laika' koji je organizirao crkveni sud Rota Romana (Vatikan, 25.11.2017.)

Papa Govor sudionicima seminara koji je organizirao crkveni sud Rota Romana

25/11/2017 15:49

Papa je sudionicima Seminara za formaciju klerika i laika koji se održao od 20. do 25.studenog u Vatikanu rekao da je "pastoralna utjeha" glavni zaključak nove odredbe o braku. Seminar je organizirao crkveni sud Rota Romana na temu: "Novi bračni postupak i kanonski potupak 'super ratio'"

 

Papa govori sudionicima strukovnoga tečaja Rimske rote

Papa govori sudionicima strukovnoga tečaja Rimske rote

Papa: Cilj pastoralnoga djelovanja je spas duša

19/11/2016 16:47

Spas duša ima biti cilj svakoga pastoralnoga djelovanja – istaknuo je Sveti Otac u govoru biskupima koji su jučer i danas sudjelovali na strukovnom tečaju o novom ženidbenom postupku. Tečaj je organiziran pod pokroviteljstvom Apostolskog suda Rimska rota.

 

Danas je objavljeno apostolsko pismo “Concordia Codici”, Motu Proprio pape Franje

Danas je objavljeno apostolsko pismo “Concordia Codici”, Motu Proprio pape Franje

Objavljeno apostolsko pismo "Concordia Codici"

15/09/2016 17:10

Danas je objavljeno apostolsko pismo “Concordia Codici”, Motu Proprio Pape Franje, kojim se mijenjaju pojedine norme Kodeksa Kanonskog Prava. Preciznije, u pitanjima odnosa Latinske Crkve i Istočnih Crkava u zajedništvu s Katoličkom Crkvom, uvode se novosti oko sakramenta krštenja i ženidbe.

 

Izvanredna sinoda 2014. godine

Izvanredna sinoda 2014. godine

Neke osnovne činjenice o Biskupskoj sinodi

29/09/2015 15:14

Zadaća je Biskupske sinode da raspravlja o pitanjima koja treba da se prouče i da iznosi prijedloge i želje, ali ne da ih riješava, niti da o njima donosi odluke. Biskupska sinoda nema učiteljsku ili pravnu, već pastoralnu i savjetodavnu ulogu.