Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

hrvatski književni jezik

Dimitrija Demetr, hrvatski pjesnik i dramatičar.

Dimitrija Demetr, hrvatski pjesnik i dramatičar (foto: Wikipedija).

O 145. godišnjici smrti Dimitrije Demetra

02/07/2017 11:38

O hrvatskome pjesniku i dramatičaru Dimitriji Demetru, u povodu 145. godišnjice njegove smrti – prilog pripremio i govori Marito Mihovil Letica.

Foto: Hrvatsko katoličko sveučilište.

S okrugloga stola"Suvremeni jezični izazovi – 50 godina nakon Deklaracije″, održanog 14. ožujka na Hrvatskome katoličkom sveučilištu. Foto: Hrvatsko katoličko sveučilište.

Suvremeni jezični izazovi – 50 godina nakon Deklaracije

19/03/2017 14:50

Naš suradnik, Marito Mihovil Letica, osvrće se na okrugli stol pod nazivom: ″Suvremeni jezični izazovi – 50 godina nakon Deklaracije″, održan 14. ožujka na Hrvatskome katoličkom sveučilištu.