Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

hrvatski književni jezik

″Reimski evanđelistar″, hrvatska glagoljska knjiga na koju su se pri krunidbi zaklinjali francuski kraljevi

″Reimski evanđelistar″, hrvatska glagoljska knjiga na koju su se pri krunidbi zaklinjali francuski kraljevi

O "Reimskom evanđelistaru", hrvatskoj glagoljskoj knjizi

04/03/2018 12:07

Danas ćemo objasniti kako se hrvatska glagoljska knjiga, kodeks hrvatskih glagoljaša, znan kao "Reimski evanđelistar" ili "Texte du sacre", našla na francuskom dvoru i bila držana iznimno vrijednim izdanjem, dostojnim prisege monarhâ.

 

Dimitrija Demetr, hrvatski pjesnik i dramatičar.

Dimitrija Demetr, hrvatski pjesnik i dramatičar (foto: Wikipedija).

O 145. godišnjici smrti Dimitrije Demetra

02/07/2017 11:38

O hrvatskome pjesniku i dramatičaru Dimitriji Demetru, u povodu 145. godišnjice njegove smrti – prilog pripremio i govori Marito Mihovil Letica.