Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

digitalno doba

Logo Zaklade Centesimus Annus - Pro Pontifice

Logo Zaklade Centesimus Annus - Pro Pontifice

Skup Zaklade Centesimus Annus o kršćanskoj socijalnoj etici u digitalnoj eri

26/11/2017 16:22

Treba upravljati novim tehnologijama kako bi se očuvala istinska vrijednost ljudskih odnosa – poruka je proizišla s konferencije koju je organizirala njemačka skupina Zaklade Centesimus Annus-pro Pontifice, održane u Berlinu o temi „Kršćanska socijalna etika u digitalnoj eri“

 

Papa Franjo primio je u audijenciju sudionike međunarodnoga simpozija o „Dostojanstvu maloljetnika u digitalnom svijetu“

Papa Franjo primio je u audijenciju sudionike međunarodnoga simpozija o „Dostojanstvu maloljetnika u digitalnom svijetu“

Papa: Zaštita djece u digitalnom svijetu kao svjetski prioritet

06/10/2017 14:21

Papa Franjo se danas obratio sudionicima međunarodnoga simpozija o „Dostojanstvu maloljetnika u digitalnom svijetu“ koji se održava na Papinskom sveučilištu Gregoriana