Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Crkva \ Svijet

Švedska. U katedrali u Lundu nakon 500 godina slavi se katolička misa

Zajednička ekumenska molitva u katedrali u Lundu; apostolski pohod pape Franje Švedskoj; 31. listopada 2016. - RV

04/04/2018 17:42

Prema riječima luteranskoga kapelana katedrale u Lundu u Švedskoj, Lene Sjöstrand, doista je – kako je rekla – jedinstvena suradnja između katoličke župe svetoga Tome i nas, kao i nastavak prijateljstva koje smo razvili.

Nakon Papina pohoda ojačali ekumenski odnosi

Nakon povijesnoga posjeta pape Franje katedrali u Lundu, 2016. godine, ostvareni su konkretni i važni koraci prema većoj ekumenskoj suradnji između katolikā i luterana u tom gradu. Jedan od primjera tog približavanja jest to što su se otada mjesečne ekumenske večernje molitve održavale i u katedrali i u katoličkoj crkvi svetoga Tome.

Suradnja

Odnosi su se razvili i ojačali, a dio te suradnje bit će očit tijekom obnove katoličke župe svetoga Tome, sljedeće jeseni i zime, kada će katedrala otvoriti svoja vrata dominikancima, svećenicima iz spomenute župe, zaduženima za slavlje katoličke svete mise u katedrali koja je prije reformacije bila katolička, posvećena svetom Lovri.

Više od praktičnog rješenja

Katolička misa u katedrali nije samo praktično rješenje; katedralna zajednica, naime, tu ekumensku suradnju tumači načinom za predstavljanje duha dokumenta „Od sukoba do zajedništva“, ekumenskoga dokumenta koji razmatra 50 godina dijaloga između katolikā i luteranā. Dokument je također dao ime susretu održanom u Lundu 2016. godine, a potpisali su ga biskup Munib Younan iz Svjetskoga luteranskog saveza i papa Franjo.

Konkretni kontinuitet

Taj je susret dirnuo mnoštvo ljudi, i sretni smo što možemo primijetiti da to nije bilo samo zbivanje koje se dogodi jednom, nego postoji konkretni kontinuitet koji jača naše odnose – kazala je Lena Sjöstrand.

U središtu je ono što nam je zajedničko

Katolička Crkva i luterani nemaju isto viđenje slavljenja euharistije; stoga sveta misa u katedrali neće biti slavljena zajedno. Međutim, umjesto da se usredotoče na ono što razdvaja te dvije kršćanske vjeroispovijesti, odlučili su se koncentrirati na ono što ih ujedinjuje, odnosno na Božju Riječ, krštenje, molitvu i karitativna djela. 

04/04/2018 17:42