Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Papa Franjo \ Razno

Papa Franjo: Kard. Lehmann otvoren za pitanja i izazove vremena

Njemački kardinal Karl Lehmann - AP

12/03/2018 18:50

Teolog i biskup koji je uvijek imao na srcu otvorenost za pitanja i izazove vremena, tražeći ono što ujedinjuje dalje od granicâ vjeroispovijestî, uvjerenjâ i državâ – tim se riječima papa Franjo spomenuo njemačkoga kardinala Karla Lehmanna, preminuloga 11. ožujka u 82. godini života, nakon duge i teške bolesti. Sveti je Otac poslao brzojav sućuti kardinalovu nasljedniku u Mainzu, biskupu Peteru Kohlgrafu. Papa Franjo je napisao da ga je ožalostila vijest o preminuću kardinala Lehmanna, te da jamči svoje molitve za njega, kojega je Gospodin pozvao sebi nakon teške bolesti i velikog trpljenja.

Oblikovao je život Crkve i društva

Papa se spomenuo da je kardinal, kojega je u Kardinalski zbor uvrstio sveti Ivan Pavao II. u veljači 2001. godine, zajedno s drugima, među kojima s Walterom Kasperom i samim Jorgeom Marijem Bergogliom, tijekom svojega dugog rada kao teolog, biskup i predsjednik Njemačke biskupske konferencije, pridonio oblikovanju života Crkve i društva.

Davao je odgovore polazeći od Kristove poruke

Sveti je Otac, osim toga, istaknuo da je kardinal Lehmann uvijek imao na srcu otvorenost za pitanja i izazove vremena, te da je, u praćenju ljudi na njihovu putu, davao odgovore i smjernice polazeći od Kristove poruke. Prije blagoslova udijeljenoga nasljedniku preminuloga kardinala, i svima koji ga se spominju u molitvi, Papa je upravio molitvu Isusu, Dobrom pastiru, da svojemu vjernom sluzi daruje puninu života u svojemu nebeskom kraljevstvu.

12/03/2018 18:50