Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Crkva \ Svijet

Osvrt na knjigu liječnice Danijele De Micheli Vitturi ″Obitelj – škola ljubavi i života″

Knjiga "Obitelj - škola ljubavi i života" - RV

10/03/2018 16:45

Godine 2017. objelodanjena je knjiga ″Obitelj – škola ljubavi i života″ koju je napisala dr. Danijela De Micheli Vitturi, specijalistica obiteljske medicine. Izdavač je Crkva u svijetu, Split. Riječ je o knjizi koja ″nije udžbenik niti znanstveni zbornik, nije ni roman ni pripovijetka, ni zbirka eseja. Ovo je zbirka radova i tekstova predavanja izrečenih i napisanih za razne prigode na zahtjev organizatora. Tiskana je povodom nekoliko osobnih jubileja u 2016.″, rekla je u uvodu autorica te nastavila:

″Obitelj je mjesto gdje se uči živjeti ljubav. Kako obitelji nažalost nisu mjesto gdje se živi ljubav na najbolji mogući način, potrebna im je pomoć. Roditelji su i učitelji i odgajatelji svoje djece. Oni niti mogu niti znaju uvijek odgovoriti na pitanja djece i zahtjevima vremena u kojem žive. Obiteljska ljetna škola mjesto je gdje roditelji i djeca uče kako kvalitetnije i uspješnije živjeti, odrastati i dijeliti ljubav u obitelji.″

Knjiga dr. Danijele De Micheli Vitturi satkana je od raznih članaka koji se dohvaćaju brojnih životno važnih tema, pri čemu se kao provodna nit koja sve spaja i drži na okupu iskazuje ideja i praksa dijaloga, ponajprije bračnoga. Dijalog je umijeće izlaska iz sebe i ljepota susreta s drugim; kršćanski personalizam, kao uostalom svaki personalizam, nezamisliv je bez relacionalnosti, odnosnosti. Dijalog vlastit personalizmu otvara nam oči, uši i srce kako bismo uvidjeli da put koji vodi razumijevanju čovjeka nije uputno započeti objektivistički, nego da nam se valja utjecati intersubjektivnosti odnosa gdje je subjekt plodonosno otvoren prema drugomu subjektu. Pritom riječ ″drugi″ uvijek znači i ″drukčiji″, ali ne smijemo to razumijevati u smislu suprotstavljenosti, nego konstitutivne odnosnosti gdje drugi i drukčiji postaje drug, u ovome kontekstu bračni drug, ali i druge osobe s kojima je čovjek združen u zajedništvu. Tako u antropologiji – medicinskoj, filozofskoj, teološkoj – više ne postavljamo pitanje ″Što je čovjek?″, nego u izlasku iz sebe prema drugomu pitamo: ″Tko je čovjek?″. Odgovorit ćemo da je čovjek osoba. Jedini je to mogući odgovor.

Pojam ″osoba″, u smislu koji je i danas prisutan u našoj zapadnjačkoj kulturi, nastao je u kršćanstvu na razmeđu kasne antike i ranoga srednjeg vijeka. Iznjedrili su ga kršćanski filozofi i teolozi u traganju za ispravnom slikom Boga, nastojeći objasniti odnose u Presvetome Trojstvu. Otac, Sin i Duh Sveti tri su božanske osobe u jednome Bogu. Za čovjeka kao osobu konstitutivni su individualnost i relacionalnost. Po tome čovjek i jest osoba, biće dijaloga. Stvorenje stvoreno na sliku Božju, sustvaratelj kojemu je dodijeljena osobita uloga – zbog čega je nositelj posebnog dostojanstva.

Na početku poglavlja naslovljenog ″Bračni dijalog u prirodnom planiranju obitelji″ Danijela De Micheli Vitturi kaže:

″Kršćanski supružnici u svom pozivu na ljubav i odgovorno roditeljstvo na životnom putu često nailaze na bezbroj preprjeka i izazovnih situacija koje su i odraz vremena u kojem živimo. Nikada nije bilo lako istodobno biti i partner i odgojitelj, i nikada kao danas vrijednosti braka i dostojanstvo prenošenja ljudskoga života nisu bili toliko izloženi manipulaciji tehnike i uplitanju sa strane. U svom opredjeljenju za život i civilizaciju ljubavi današnji kršćanski supružnici trebaju više nego ikada do sada i mudrosti i znanja kada je u pitanju odgovorno življenje i ostvarenje poziva na ljubav. Pozvani na doživotnu ljubav, zajednički život i međusobno dijeljenje, uz istodobno očuvanje dostojanstva osobnosti, neminovno se susreću i s međusobnim različitostima bilo fizičke bilo psihičke naravi. Pozvani da u ljubavi budu jedno tijelo neprestano teže i za zajedništvom u različitosti, koja unatoč poteškoćama ipak duboko obogaćuje i nadopunjuje supružnike.″

Teme koje čine knjigu obrađene su sadržajno i obuhvatno, znalački i stručno, a ujedno pristupačno i onim čitateljima koji nemaju stručna znanja iz područja medicine i psihologije. Knjiga na osobito prikladan način govori o dobrobiti i blagodati prirodnoga planiranja obitelji, dojenju i planiranju obitelji, odgovornosti za život između razboritosti i velikodušnosti, zdravlju kao vrjednoti, zatim o Isusu kao liječniku nad liječnicima, etičkim izazovima u obiteljskim ciklusima, prenošenju vjere u obitelji, o ulozi žene u obitelji, odnosu obiteljskoga liječnika i pacijenta te o drugim bitnim temama.

Ne bi smjeli ostati prešućeni podatci o autorici. Doktorica Danijela De Micheli Vitturi supruga je i majka osmero djece. Radi u specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine u Splitu. Uz to volontira u savjetovalištu za obitelj pri župi Gospe od Zdravlja u Splitu kao savjetnica za prirodno planiranje obitelji i obiteljsku medicinu. U istoj župi pjeva u župnome mješovitom zboru. Piše pjesme i članke koje objavljuje u brojnim kršćanskim glasilima i publikacijama. Na Radiju ″Marija″ od 2004. uređuje i vodi nekoliko emisija: ″Živjeti ljubav″, ″Stella Maris″, ″Nadom nošeni″, ″Vijesti″. Od 1997. sudjelovala je i aktivno surađivala na Obiteljskim ljetnim školama Obiteljskoga centra Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, koje je vodio isusovac pater Jure Bosančić. Doktorica Danijela De Micheli Vitturi aktivno sudjeluje u Hrvatskome katoličkom liječničkom društvu i Hrvatskoj zajednici bračnih susreta. Na kongresima obiteljske medicine vodila je radionice o prirodnom planiranju obitelji i prezentirala nekoliko radova o ulozi liječnika u poučavanju prirodnih metoda planiranja obitelji.

Knjiga doktorice Danijele De Micheli Vitturi ″Obitelj – škola ljubavi i života″ zavrjeđuje veliku pohvalu i preporuku katoličkoj čitateljskoj publici.

10/03/2018 16:45