Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Vatikan \ Razno

Dostojanstvo djece u opasnosti - upozorava Sveta Stolica

Nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u u Ženevi - RV

06/03/2018 17:11

Dostojanstvo je naše djece u opasnosti, a najveći interes maloljetnika treba uvijek biti prioritet, u svakom kontekstu – istaknuo je nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda u Ženevi, govoreći o pravima djece jučer na 37. zasjedanju Vijeća za ljudska prava. Osvrnuvši se na 70. obljetnicu Opće deklaracije o ljudskim pravima, koja se obilježava ove godine, nadbiskup je pozvao međunarodnu zajednicu, vlade i građansko društvo na suradnju u zaštiti djece, i to bez postavljanja posebnih uvjeta, i u svijesti da je budućnost u rukama djece.

Humanitarne katastrofe pogađaju 535 milijuna djece

Nadbiskup je potom podsjetio na riječi pape Franje, koje je 2013. godine uputio sudionicima Socijalnoga tjedna talijanskih katolika, kada je rekao da narod koji se ne brine za svoje starije osobe, za djecu i mlade nema budućnosti, jer na taj način on šteti i sjećanju i obećanju. Doista, prema podatcima koje je naveo nadbiskup Jurkovič, iako je učinjen određeni napredak, vrlo je zabrinjavajuća činjenica da je 2017. godine oko 535 milijuna djece bilo pogođeno humanitarnim katastrofama. Oružani sukobi, lokalne krize i prirodne nepogode, sve to potiče valove izbjeglica, te selilaca izvan i unutar vlastite zemlje – istaknuo je nadbiskup Jurkovič.

Moguće žrtve iskorištavanja

Nedužna djeca, koja često pripadaju etničkim i vjerskim manjinama, prečesto se nalaze među seliocima i izbjeglicama, a tako im uvijek prijeti opasnost da postanu žrtve bezobzirnih pojedinaca i organizacijâ, da budu podvrgnuti nasilju, uključeni u krijumčarenje, seksualno iskorištavanje, prisilni rad, trgovinu organima, ili pak da budu uvučeni u oružane sukobe. Riječ je o situacijama koje vrlo snažno utječu na rast, formaciju i psihofizički razvoj čitavih naraštaja.

Opasnost od „izgubljenoga naraštaja“. 'Ne' kulturi odbacivanja

Ta djeca nakon rođenja često nisu upisana u matične knjige; stoga, ako se ne pokrene postupak edukacije i razvoja, mogla bi postati izgubljeni naraštaj – istaknuo je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u u Ženevi te dodao da je najbolji lijek prevencija, a ona obuhvaća pristup građanskom pravu, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju  i promicanju kulture ljudskih prava. Međunarodni pravni okvir zaštite djece već je određen, valja ga samo primijeniti – upozorio je nadbiskup Jurkovič te izrazio želju da svako dijete može uživati ljudsko dostojanstvo koje mu je Bog darovao. Nadbiskup je na kraju potaknuo sve da ne prihvaćaju kulturu odbacivanja koja pogađa naš svijet i potiče pohlepu, korupciju, nasilje, ratove i uništavanje okoliša.

06/03/2018 17:11