Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Vatikan \ Rimska kurija

Vijeće devet kardinala zaključilo svoje redovito zasjedanje

Vijeće devet kardinala zajedno sa Svetim Ocem - RV

01/03/2018 17:53

Teološki statuti biskupskih konferencija, ljudski resursi, smanjivanje troškova unutar Svete Stolice i zaštita maloljetnika bile su glavne teme o kojima je Vijeće devet kardinala raspravljalo za vrijeme svoje 23. sjednice. U priopćenju koje je objavio Tiskovni ured Svete Stolice stoji da su na trodnevnom susretu sudjelovali svi članovi Vijeća izuzev kardinala Georgea Pella. Sam Papa sudjelovao je na sastancima u ponedjeljak i utorak, dok je u srijedu bio odsutan zbog opće audijencije.

U priopćenju stoji kako se promišljanje o teološkim statutima biskupskih konferencija temeljilo na Papinoj apostolskoj pobudnici „Evangelii gaudium“, u kojoj piše da „pravni položaj biskupskih konferencija kojim bi ih se promatralo kao nositelje konkretnih značajki, uključujući također određeni autentični doktrinarni autoritet, nije još uvijek dovoljno razrađen i pojašnjen. Pretjerana centralizacija, umjesto da pomogne, komplicira život Crkve i njezinu misijsku djelatnost“ (EG 32). Kardinali su se složili da će ponovno proučiti motuproprij svetog pape Ivana Pavla II. „Apostolos suos“ u duhu zdrave decentralizacije o kojoj često govori papa Franjo, ističući da je Gospodin taj koji čuva jedinstvo unutar Crkve.

Kardinali su također poslušali izvješće nadbiskupa Jana Romea Pawlowskog o napretku koji je ostvario treći odsjek Državnog tajništva Svete Stolice na čijem je čelu, a koji je nedavno ustanovljen sa svrhom formacije diplomatskog osoblja. Kardinal Reinhard Marx, koordinator Vijeća za ekonomiju, govorio je pak o radu koji se čini na području ljudskih resursa, o napretku ostvarenom u predstavljanju proračuna, ograničavanju troškova i smanjenju deficita Svete Stolice.

Kardinali su osim toga raspravljali o novim opcijama za Zbor za nauk vjere kako bi taj dikasterij bio u stanju što brže obrađivati slučajeve koji se tiču zlostavljanja maloljetnika. Nadalje, kardinal Peter Turkson je članovima Vijeća predstavio izvješće o radu Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja. Konačno, kardinali su promišljali o Zboru za istočne Crkve kao i o Zboru za evangelizaciju naroda. Dodajmo kako će se sljedeći susret Vijeća devet kardinala održati od 23. do 25. travnja ove godine.

01/03/2018 17:53