Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Papa Franjo \ Propovijedi

Papa Franjo predvodio ekumensku večernju molitvu časoslova

Papa Franjo predvodi molitvu Večernje (Rim, 25. siječnja 2018.) - REUTERS

26/01/2018 15:36

Jučer je, na blagdan obraćenja svetoga Pavla i na završetku Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, Sveti Otac predmolio ekumensku večernju molitvu časoslova u bazilici Svetoga Pavla izvan zidina.

Papa je kao polazišnu točku svoje homilije uzeo takozvanu Mojsijevu i Mirjaminu pjesmu iz 15. poglavlja Knjige izlaska, u kojoj oni zahvaljuju Gospodinu na izbavljenju Izraelaca iz egipatskog ropstva. Potonji su događaj mnogi Crkveni oci vidjeli kao sliku krštenja. Svi mi kršćani smo prošli kroz vodu krštenja – rekao je papa Franjo – i milost tog sakramenta uništila je naše neprijatelje: grijeh i smrt. Upravo iz tog razloga – kazao je – zajedno možemo pjevati Bogu u čast.

No – nastavio je Sveti Otac – naša nas pojedinačna iskustva povezuju s još većom pričom, onom spasenja naroda Božjega. Papa je rekao da je sveti Pavao također imao snažno iskustvo milosti i to ga je iskustvo vodilo k tomu da traži zajedništvo s drugim kršćanima. To je i naše iskustvo kao vjernika – istaknuo je papa Franjo – Dok rastemo u duhovnom životu, to bolje shvaćamo da nas milost zahvaća zajedno s drugima, da ju trebamo dijeliti s drugima.

Papa je objasnio da priznajući krštenje drugih kršćanskih tradicija, priznajemo da su i oni primili oproštenje te da Božja milost također djeluje u njima. Pa i onda kad nas razlike dijele, prepoznajemo da pripadamo istom narodu otkupljenih, istoj obitelji braće i sestara koje ljubi Bog Otac – rekao je papa Franjo.

No naš je rast u duhovnom životu često težak – kazao je Sveti Otac upućujući na patnje kršćana koje su pretrpjeli u Isusovo ime. Papa je napomenuo da kad se prolije njihova krv, makar pripadali drugim [kršćanskim] konfesijama, zajedno postaju svjedoci vjere, mučenici, sjedinjeni vezom krsne milosti.

Kršćani se danas, zajedno s prijateljima drugih vjerskih tradicija, suočavaju s izazovima koji omalovažavaju ljudsko dostojanstvo – nastavio je papa Franjo – bježe od situacija sukoba i bijede; žrtve su trgovine ljudima i drugih oblika suvremenog ropstva; trpe nedaće i glad, u svijetu koji postaje sve bogatiji sredstvima, a sve siromašniji ljubavlju, u kojem nejednakost i dalje raste. No, poput Izraelaca iz Knjige izlaska, kršćani su pozvani čuvati sjećanje onoga što je Bog učinio za nas, pomagati jedni drugima i međusobno se podupirati, te se hrabro i s nadom suočiti sa svakim izazovom, naoružani jedino Isusom i slatkom snagom Njegova Evanđelja – kazao je na kraju Sveti Otac.

26/01/2018 15:36