Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Papa Franjo \ Propovijedi

Papa Franjo: Naviještanje ne smije biti mlako!

Papa Franjo slavi misu u Domu svete Marte (Vatikan, 26. siječnja 2018.)

26/01/2018 15:55

Papa Franjo je jutros u Domu svete Marte slavio svetu misu razmišljajući pritom o tome kako prenositi vjeru. Sveti je Otac u propovijedi komentirao Drugu poslanicu sv. Pavla Apostola Timoteju u kojoj se obraća svom učeniku imajući na pameti njegovu „neprijetvornu vjeru“. Upravo je Pavao Timoteju govorio o Kristu i u Poslanici se ističu tri riječi koje upućuju na to kako se vjera prenosi. To su „sin“, riječ kojom Pavao oslovljava Timoteja, „majka“ i „baka“ te, konačno, „svjedočanstvo“.

Pavao rađa Timoteja „ludošću propovijedanja“ i to je njegovo očinstvo. U prvom se čitanju govori i o suzama jer Pavao ne želi da se njegov navještaj ublaži poluistinama, nego da naviješta hrabro. To je ono što Pavla čini Timotejevim ocem. Naviještanje – upozorio je Papa – ne smije biti mlako.

Propovijedanje, dopustite mi tu riječ, „šamara“, predstavlja šamar koji te pokreće i vodi naprijed. I sam Pavao kaže: „ludost propovijedanja“. To je ludost jer to znači reći kako je Bog postao čovjekom i kasnije bio razapet da bi potom uskrsnuo. Što su Atenjani rekli Pavlu? „Još ćemo te o tom slušati!“ Uvijek se u propovijedanju vjere nalazi „mrvica ludila“. A napast je u lažnom zdravom razumu, u osrednjosti, mlakoj vjeri – rekao je Sveti Otac.

Druga je riječ „svjedočanstvo“. Vjera se mora prenositi svjedočenjem koje riječima daje snagu – istaknuo je papa Franjo te nastavio – „Koliko li se samo ljube!“, govorili su ljudi o prvim učenicima i iz toga su prepoznali da je riječ o kršćanima. Danas, u nekim župama, može se čuti što se kaže o ovome i onome. Umjesto da se govori: „koliko li se samo ljube!“, čovjeku dođe da kaže: „koliko li si samo deru kožu!“ Jezik je poput noža za deranje kože drugoga! I kako možeš prenositi vjeru u takvom ozračju koje je ispunjeno ogovaranjem i klevetama? Umjesto toga potrebno je svjedočenje – naglasio je Papa.

„Gle, ovaj nikad ne govori loše o drugima. Čini djela ljubavi prema bližnjemu. Kad je netko bolestan, onda ga ide posjetiti. Zašto to čini?“ Znatiželja dovodi do toga da se pita: Zašto taj čovjek živi tako? Sa svjedočanstvom dolazi i pitanje, „zašto“ se tamo prenosi vjera: zato što vjeruje, jer slijedi Isusove stope – kazao je Sveti Otac ističući pritom zlo koje uzrokuje izostanak svjedočanstva ili loše svjedočenje: otima vjeru i slabi ljude.

Treća je riječ majčinstvo – nastavio je papa Franjo – Vjera se prenosi u majčinom krilu, u krilu Crkve jer je Crkva majka, Crkva je žena. Majčinstvo Crkve produžuje se u majčinstvu majke, žene – rekao je Papa. Podsjetio je potom kako je u Albaniji susreo jednu redovnicu koja je za vrijeme diktature bila u zatvoru. No tu i tamo bi ju čuvari pustili da izađe van i šetala bi uz rijeku jer, tako su razmišljali čuvari, „što može sestrica učiniti?“ No ona je bila oštroumna, a žene iz sela koje bi znale za njezin izlazak, dovodile bi joj svoju djecu i ona bi ih u tajnosti krstila vodama rijeke. To je lijep primjer – kazao je Sveti Otac.

No pitam se jesu li majke i bake poput Loide i Eunike o kojima govori Pavao, a koje su Timoteju predale neprijetvornu vjeru – rekao je Papa te nastavio – Kažem vam da me žalosti vidjeti djecu koja se ne znaju ni prekrižiti, jer im nedostaje majka ili baka koja bi ih tomu podučila. Koliko li često pomišljam na stvari koje se za vrijeme zaručničkog tečaja podučava mladenku, majku: uči li ih se pritom kako prenositi vjeru? Molimo Gospodina za milost da nas nauči kako ćemo kao svjedoci, navjestitelji i majke prenositi vjeru – zaključio je papa Franjo.

26/01/2018 15:55