Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Crkva \ Hrvatska

Osvrt JRS-a povodom Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

Logo Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) - RV

18/01/2018 11:20

Osvrt Isusovačke službe za izbjeglice povodom Svjetskog dana selilaca i izbjeglica i poruke pape Franje, pripremila je Kristina Samardžić:

Zagreb, 14. siječanj 2017. - povodom ovogodišnjeg 104. Svjetskog dana selilaca i izbjeglica koji se danas obilježava papa Franjo uputio je svoju poruku na temu “Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice”.

Papa Franjo svojom tradicionalnom porukom želio je ove godine skrenuti pozornost na zajedničku  odgovornost svih dijelova društva na prihvaćanje, zaštitu, promicanje i integraciju migranata i izbjeglica.  Pod prihvatiti papa Franjo zagovara veće mogućnosti migrantima i izbjeglicama za siguran i legalan ulazak u zemlju odredište. Slijedeći riječi pape Franje, Isusovačka služba za izbjeglice kroz proteklu godinu upozoravala je na više slučajeva u kojima je osobama koje su pristigle u Hrvatsku bilo onemogućeno pristupiti sustavu azila što je protivno Konvenciji o statusu izbjeglica te Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Upravo ovakva kršenja ljudskih prava dovodila su do tragedija čije su žrtve bile najranjivije nezaštićene skupine kao što su maloljetnici i djeca. Papa Franjo također naglašava kako pretjerivanje migranata i izbjeglica nisu prikladna rješenja, naročito kad ih se vraća u zemlje koje ne mogu jamčiti poštovanje ljudskog dostojanstva i temeljnih prava.

Zaštiti, prema riječima pape Franje znači braniti prava i dostojanstvo migranata i izbjeglica, neovisno o njihovom pravnom statusu. Papa naglašava kako izbjeglice u zemlji migracije moraju imati pristup pravdi i minimalna sredstva dovoljna za život. Sukladno svojoj misiji praćenja, služenja i zagovaranja prava izbjeglica, Isusovačka služba za izbjeglice svojim svakodnevnim prisustvom u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini te pružanjem potpore u integracijskom procesu osobama koje su dobile međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, usmjerena je na zaštitu izbjeglica i poštivanje njihovog dostojanstva. Upravo pružanjem pravne pomoći izbjeglicama, provođenjem edukativnih radionica s ciljem osnažavanja te zagovaračkim naporima i provođenjem kampanja, JRS aktivno radi na ostvarivanju njihovih prava i interesa te poboljšanju kvalitete njihovog života u Republici Hrvatskoj.

Kada govorimo o promicanju, papa Franjo naglašava nužnost omogućavanja svim migrantima i izbjeglicama da se ostvare kao osobe u svim dimenzijama koje čine čovještvo. Pod time se podrazumijeva sloboda vjeroispovijesti,  pravo na zapošljavanje i rad, učenje jezika i aktivno građanstvo. Upravo u kontekstu promicanja o kojemu papa Franjo govori, Isusovačka služba za izbjeglice poduzima odlučne napore jer smatra kako je nužno da osobe kojima je Hrvatska postala nova domovina imaju iste mogućnosti kao i ostali pripadnici našega društva: pravo na rad i pravo na obrazovanje, konkretnije na učenje hrvatskog jezika. Isusovačka služba za izbjeglice kroz zagovaračke aktivnosti kontinuirano se trudi podsjećati Republiku Hrvatsku na njezine zakonske obveze provođenja službenog tečaja hrvatskog jezika za izbjeglice. Simultano, aktivno smo angažirani i surađujemo s određenim poslodavcima kako bismo izbjeglicama pronašli posao i potaknuli njihovu financijsku neovisnost.

Posljednji glagol kojeg papa Franjo ističe u svojoj poruci povodom Svjetskog dana selilaca i izbjeglica je integrirati. On ga poima kao mogućnost za interkulturalno obogaćivanje kojeg migranti i izbjeglice pružaju svojom prisutnošću i koje se postiže poticanjem kulture susreta.  Upravo interkulturne razmjene i  promociju najboljih praksi integracije Isusovačka služba za izbjeglice potiče jer smo svjedoci kako je upoznavanje tj. konkretan susret s čovjekom najbolji način za suzbijanje predrasuda. Ohrabreni ovim iskustvom, JRS provodi brojne akcije s ciljem povezivanja lokalnog stanovništva i izbjeglica, a  nedavno završeni projekt “Božićni ručak s izbjeglicom”  jedan je od najznačajnijh primjera iskazivanja dobrodošlice izbjeglicama. “Svake godine ovakva akcija je zapravo pokazatelj koliko su ljudi otvoreni prema strancu, prema izbjeglici. Kada usporedimo s prošlogodišnjim rezultatima, ove godine oni su udvostručeni, što samo pokazuje kako je lokalna zajednica senzibilizirana i voljna u svom domu, u svoju obitelj primiti izbjeglicu i podijeliti s njima toplinu svoga doma.  Upravo ovakvi susreti koji se kasnije nastavljaju i razvijaju u prijateljstvo, konkretan su način iskazivanja dobrodošlice ljudima koji su do nedavno imali vlastiti dom, ali su zbog nasilja i rata, morali potražiti zaštitu u našoj zemlji. Naša je odgovornost prihvatili te osobe, i sukladno riječima pape Franje, otvoriti se drugome i prihvatili njihove pozitivne vrijednosti kako bismo se međusobno povezali i ostvarili miran suživot koji nam pripada“, poručio je ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice, Tvrtko Barun.

18/01/2018 11:20