Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Svijet \ Kultura

Osvrt na knjigu Victora Siona "Uzeti Mariju k sebi"

Marito Mihovil Letica pripremio je osvrt na knjigu Victora Siona ″Uzeti Mariju k sebi: Tajna životne jednostavnosti″.

Karmelićanin života obilježena nasljedovanjem duhovnoga realizma sv. Terezije iz Lisieuxa, napisao je Victor Sion ove misli o Marijinoj istinskoj kušnji kod Navještenja te o njezinu strahu pred objavom tko je ona:

″Kušnja je istinska kada je čovjek proživljava u svojoj osobnoj posebnosti. No tko je Marija? Marija je mlada Židovka koja živi u Galileji, u skrovitu selu, Nazaretu, u zemlji koju su zaposjele rimske snage, u vrijeme cara Augusta. Marija živi dakle u društveno-političkomu kontekstu točno opisanu u Evanđelju. / Koje je njezino osobno otajstvo? Ona je zaručena, voli Josipa koji je također iz Nazareta, ali ga još ʹne poznaʹ (u biblijskomu smislu). Njezina ljubav prema Josipu uranja u jednu drugu ljubav: ljubav prema Bogu za kojega je potpuno otvorena. Ta potpuna otvorenost za Boga dolazi joj od Boga samoga u toj mjeri da je cijelo njezino biće uronjeno u taj odnos prema Bogu tako da je njezino pravo ime – ime koje joj Bog daje – ʹmilosti punaʹ (Lk 1,28). Marija je ispunjena Božjom ljubavnom prisutnošću. / Ta odabrana žena, ljubljena, besplatno ispunjena Bogom, to je Marija. To je divna stvarnost! Sav svijet to kaže! / Anđeo: ʹNašla si milost u Bogaʹ (Lk 1,30). / Elizabeta: ʹBlagoslovljena ti među ženamaʹ (Lk 1,42). / Marija: ʹ... pogleda na neznatnost službenice svoje... jer velika mi djela učini Svesilniʹ (Lk 1,48-49). / U tu predivnu stvarnost Marijine osobe Bog ulazi na tako otajstven način da počinje kušnja: kušnja straha pred objavom tko ona zapravo jest. Potrebna je Božja riječ da se smiri ta kušnja straha i duboke smetenosti.: ʹNe boj se Marijo! Ta našla si milost u Bogaʹ (Lk 1,30).″

To je Victor Sion napisao u knjizi ″Uzeti Mariju k sebi: Tajna životne jednostavnosti″, koju je na hrvatskome jeziku objavila splitska nakladna kuća Verbum godine 2017.

Bog objavljuje Mariji da će začeti po Duhu Svetomu i roditi Sina Božjega: ″Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji″, kako čitamo u Lukinu evanđelju. To je nepojmljivo, neshvatljivo. Marija, neznatna židovska djevojka iz Galileje, rodit će Boga, postati Bogorodica!? Kako je to moguće? Može li se u to povjerovati? Može i mora, jer Božja je riječ povrh svega. Riječ Svemogućega, Svesilnoga, riječ Stvoritelja svijeta. Marija u slobodi odgovara Bogu; povjerovavši u ono što je nevjerojatno, prihvaća Božji dar koji je darovan njoj i cijelomu svijetu: ″Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!″ Time Marija, jer je vjerujući Bogu povjerovala u nevjerojatno, ulazi u kušnju vjere. Poput svojega i našega praoca Abrahama, Marija je ″povjerovala Bogu i uračuna joj se u pravednosti″. ″Bogu koji se objavljuje, čovjek duguje poslušnost vjere po kojoj mu se potpuno i slobodno predaje″, kaže Drugi vatikanski sabor. Marija je povjerovala u ispunjenje riječi koju joj je uputio Bog te se predala s pouzdanjem i bezuvjetno – to je čvrsta točka u vremenu od koje je krenuo njezin hod u vjeri.

O Marijinu izboru Victor Sion u dijelu knjige naslovljenu ″Marijina jednostavnost″ kaže:

″U životu uvijek ima više mogućnosti među kojima možemo izabrati, a katkada u životu treba učiniti i neki novi izbor. Izbor sedamnaestogodišnjaka nije izbor tridesetogodišnjaka ili četrdesetogodišnjaka. Treba priznati da katkada ni najbolji ljudi nisu znali savršeno izabrati. / Uzmimo za primjer Mojsija: suočen s Božjom ljubavlju prema ljudima on oklijeva, i to mu smeta. Pred pećinom sumnja u Božje milosrđe. Zato ne će Božji narod uvesti u obećanu zemlju (usp. Br 20,2-13). / ʹAnđeo joj reče: ˈNe boj se, Marijo.ˈʹ Od toga trenutka Djevica je smirena u svojoj jednostavnosti, što nam pokazuje razgovor u kojemu je riječ o nečemu puno većem od nje same: ʹEvo, začet ćeš i roditi sina... prijestolje Davida... njegovu kraljevstvu neće biti kraja.ʹ Marija je odabrala poslušnost, Marija je potpuno smirena. Duboki mir duše hvalospjev je Božjoj ljubavi. Namršteno čelo nije Bogu na slavu. ʹKako će to biti?ʹ Nema dramatiziranja, prizor je krajnje jednostavan...″

Što znači uzeti Mariju k sebi? Duh Sveti odredio je Josipa da nam otkrije značenje i dosege toga vjerom i poslušnošću ispunjena čina. Victor Sion objašnjava: ″Uzimajući Mariju k sebi, Josip ulazi u samo srce trojstvenoga Božjeg života.″

Knjiga ″Uzeti Mariju k sebi″ sastoji se od uvoda i četiri dijela: ″Marijino otajstvo″, ″Kušnje u Marijinu životu″, ″Marija sjedinjena s Isusom″ i ″Marijina jednostavnost″. Na ovitku čitamo:

″Nakon uspješnica ʹŽivjeti sadašnji trenutakʹ, u kojoj otkriva tajnu svakodnevne radosti, ʹPredanje Boguʹ, u kojoj progovara o tome kako pomiriti vlastitu slobodu i težnje za stvarnim životom, te ʹNada grješnikaʹ, u kojoj nas potiče da se usudimo biti voljeni bezuvjetnom Božjom ljubavlju, poznati duhovni pisac Victor Sion u svojoj novoj knjizi ʹUzeti Mariju k sebiʹ zaokružuje jedan put ljudskoga i kršćanskoga ostvarenja koji nas dovodi u Marijinu školu jednostavna i ispunjena života. Marija je, zaista, prva učenica i kršćanka koja je naučila ljubiti Boga u svakodnevici, slijediti Isusa i surađivati s Duhom Svetim te živjeti istinsku radost u jednostavnosti života.″

Ljepota jednostavnosti života i jednostavnost vječno žive ljepote koja nas obasjava kada imamo Boga uza se – a to je uvijek kada uzmemo Mariju k sebi – progovara iz svake stranice ove iznimne duhovne knjige nevelika opsega, ali izobilno ispunjene životodajnim teološkim i mariološkim istinama.

07/01/2018 17:27