Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Vatikan \ Rimska kurija

Otac Raniero Cantalamessa Krist treba biti središte našeg života

Otac Raniero Cantalamessa propovijednik Papinskoga doma, propovijeda pred Papm i članovima vatikanske kurije (Vatikan, 7.04.2017.) - ANSA

16/12/2017 17:55

Krista, “kojega naša kultura odbacuje”, treba sve više i više staviti u središte našega osobnog života – potaknuo je otac Raniero Cantalamessa, propovjednik Papinskoga doma, tijekom svoje prve adventske propovijedi koju je u nazočnosti Pape i članova kurije održao u Vatikanu, u kapeli Redemptoris Mater.

U propovijedi se osobito zadržao nad ključnim pitanjem: zašto je Bog postao čovjek? Ono što u svezi s tim pitanjem prevladava kod svetog Atanazija i kod svetog Anselma jest „antropološki odnos Krista s čovječanstvom”: „radi nas je ljudi i radi našega spasenja sišao s neba.” Blaženi Duns Skot rastavlja međutim „Utjelovljenje od njegove bitne veze s grijehom” – istaknu je otac Cantalamessa – „Bog želi imati izvan sebe nekoga tko ga ljubi na najviši način i dostojnim sebe.” "Čovjekov grijeh odredio je način utjelovljenja dodjeljujući mu karakter otkupljenja od grijeha, a ne samu činjenicu Utjelovljenja".

U kulturi u kojoj vlada evolucionizam – primijetio je papinski popovijednik – postoji opasnost da Krist bude promatran kao "povijesni događaj odvojen od svemira". Za teologa isusovca Teilharda de Chardina, u stvari Krist „ne samo da nije stranac evoluciji svemira, nego ju tajnovito vodi i gradit će ju u trenutku ponovnog dolaska, kad sve bude dovršeno i preobraženo“. Otajstvena snaga koja potiče stvaranje prema njegovom dovršenju – dodao je otac Cantalamessa – jest Duh Sveti.  „U svakom nesebičnom trudu i u svakom napretku zaštite stvorenoga, na djelu je Duh Sveti”.

Krist je „ključ za zdravu i stvarnu kršćansku ekologiju”. „Krist - naglasio je otac Cantalamessa – ima odlučujuću ulogu i u stvarnim teškoćama očuvanja stvorenog, ali on to čini na neizravan način, radeći na čovjeku i preko čovjeka, radeći na stvorenom". "Krist djeluje u stvorenju onako kako djeluje na društvenom području, to jest svojom zapovijedi o ljubavi prema bližnjemu".

Briga o stvorenom mora početi od svakoga od nas. „Franjo Asiški – podsjetio je  papinski propovjednik – znao je reći svojoj braći: ”Nikada nisam iskorištavao milostinju, nikad ju nisam tražio ili koristio više nego što mi je trebalo.  Uzeo sam uvijek manje nego što mi je trebalo, tako da ostali siromašni nisu bili lišeni svojega dijela, jer činiti drugačije bila bi krađa – rekao je tac Raniero Cantalamessa.

16/12/2017 17:55