Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Vatikan \ Rimska kurija

Uspostavljen Treći odjel Državnog tajništva

Kardinal Pietro Parolin državni tajnik Svete Stolice tijekom spimposija (Vatikan 10.11.2017.) - ANSA

22/11/2017 14:28

Sveti je Otac uspostavio Treći odjel Državnog tajništva koji će se zvati Odjel za osoblje u diplomatskoj službi Svete Stolice i na taj je način nastojao ojačati sadašnji ured delegata za papinska predstavništva.

Predsjedatelj tog odjela koji će ovisiti o državnom tajniku, bit će delegat za papinska predstavništva a trenutno je to nadbiskup Jan Romeo Pawlowski. Cilj će mu biti pokazati pažnju i blizinu Svetoga Oca i poglavara Državnog tajništva osoblju u diplomatskoj službi. Delegat za papinska predstavništva, imajući u vidu tu svrhu, moći će planirati i organizirati redovite posjete papinskim predstavništvima.

Treći će se odjel baviti isključivo pitanjima u svezi s osobama koje rade u diplomatskoj službi Svete Stolice ili koje se pripremaju za tu službu - kao što je to izbor, početna i trajna formacija, uvjeti života i službe, napredovanje u službi i dozvole.

U ostvarivanju ovoga zadatka imat će dovoljno neovisnosti, a istovremeno će nastojati uspostaviti tijesnu suradnju s Odjelom za opće poslove (koji će se nastaviti baviti općim pitanjima papinskih predstavništava) i s Odjelom za odnose s drugim državama (koji će se nastaviti baviti političkim dimenzijama rada papinskih predstavništava).

Delegat za papinska predstavništva u tom će smislu sudjelovati, zajedno sa zamjenikom za opće poslove i tajnikom za odnose s drugim državama, na tjednim koordinacijskim sastancima pod predsjedanjem Državnog tajnika. On će osim toga sazivati i predsjedati sastancima „ad hoc“ za pripremu imenovanja papinskih predstavnika. Na kraju, bit će odgovoran, zajedno s ravnateljom Papinske crkvene diplomatske akademije za izbor i formaciju kandidata.

 

22/11/2017 14:28