Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Vatikan \ Razno

Nadbiskup Jurkovič u UN-u u Ženevi o prihvatu izbjeglicâ

Nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda i pri drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi - RV

18/10/2017 18:56

Nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda i pri drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, uputio je apel međunarodnoj zajednici da hitno i konkretno podupre zemlje koje su ostavile otvorene granice i srcâ za prihvat izbjeglica, dajući velikodušne odgovore unatoč vlastitim teškoćama. Bez te solidarnosti – napomenuo je nadbiskup – bilo bi nemoguće zajamčiti ono što predviđa međunarodna konvencija o statusu izbjeglicâ, a to je najveće poštovanje njihovih temeljnih pravâ i slobodâ.

Nadbiskup Jurkovič je, naime, govorio na raspravi o općem zauzimanju za izbjeglice, odgovarajući na pitanje „Kako poduprijeti zemlje u prihvaćanju većeg broja izbjeglica na siguran i dostojanstven način?“. Budući da Ženevska konvencija iz 1951. godine jasno napominje da izbjeglice spadaju u opću odgovornost, – podsjetio je stalni promatrač Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda u Ženevi – međunarodna zajednica treba zajednički preuzeti na sebe brigu o njima, raspoređujući financijska sredstva za razvoj međunarodnih institucija, i vodeći posebno računa o zemljama koje primaju izbjeglice, za projekte koji pomažu izbjeglicama, ali i nagrađuju velikodušnost lokalnih zajednicâ i obiteljî. U konačnici, to je ulaganje u ljudski rod i mir, u interesu općega dobra - istaknuo je na kraju nadbiskup Jurkovič.

18/10/2017 18:56