Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Svijet \ Društvo

Čileanski Parlament odobrio dragovoljni prekid trudnoće

Život valja štititi od njegova začeća do prirodne smrti

05/08/2017 19:12

Čileanski je Parlament 4. kolovoza odobrio dragovoljni prekid trudnoće u tri slučaja: kada je u opasnosti život majke, zatim u slučaju prirođenih i za život opasnih mana djeteta, te u slučaju silovanja. Tu će odredbu, koja je u Senatu prihvaćena s 22 glasa 'za' i 13 'protiv', a u Zastupničkom domu sa 70 'za' i 45 protivnih, razmotriti Ustavni sud koji do 8. kolovoza treba odlučiti hoće li prihvatiti ili ne prosvjede i zahtjeve opozicije.

I dalje se, međutim, ne sluša glas Katoličke Crkve koja je više puta u prošlosti istaknula važnost zaštite i promicanja vrijednosti života. Primjerice, u posljednjem priopćenju, od 21. srpnja, naslovljenomu „Promičimo vrijednost života, snažnije nego ikada“ Stalni odbor Čileanske biskupske konferencije napomenuo je da novi zakon vodi do nepravedne diskriminacije prema slabim ljudskim bićima, čiji život država ima jamčiti i štititi.

Biskupi, osim toga, u tom zakonu ne vide humanizirajući odgovor na veliku dramu koju proživljavaju žene u krajnjim situacijama, poput onih o kojima se govori u zakonu. Ponovno ističući na kraju da je svako ljudsko biće stvoreno na sliku i priliku Božju, te da život i dostojanstvo osobe imaju neotuđivu vrijednost, čileanski su biskupi potaknuli na promicanje i zaštitu života u svim njegovim razdobljima razvoja, od začeća do prirodne smrti.

05/08/2017 19:12