Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Papa Franjo \ Dokumenti

Poruka Svetog Oca za Svjetski misijski dan

Papa pozdravlja vjernike, s balkona bazilike Sv. Petra (Vatikan, 27. 12. 2017.).

06/06/2017 15:10

Poruka Svetog Oca za Svjetski misijski dan nalazi se niže u svom cjelovitom obliku (cjeloviti neslužbeni prijevod)...

 

 
                           POSLANJE U SRCU KRŠĆANSKE VJERE
 
         Draga braćo i sestre,
 
Još jednom nas ove godine, Svjetski misijski dan okuplja oko Isusove osobe "prvog i najvećeg evangelizatora" (Pavao VI., Evangelii nuntiandi, 7), koji nas trajno šalje da naviještamo Evanđelje ljubavi prema Bogu Ocu, u snazi Duha Svetoga. Na ovaj dan poziva nas da ponovno razmišljamo o „Poslanju u srcu kršćanske vjere“. Crkva je misionarka po svojoj naravi; inače više ne bi bila Kristova Crkva, nego neka skupina među mnogim drugima, koje nedugo nakon toga prestaju služiti svojoj svrsi i prolaze. Stoga je važno postaviti si određena pitanja o našem kršćanskom identitetu i našoj odgovornosti kao vjernika, u svijetu obilježenom zbunjenostima, razočaranjem i frustracijom; i rastrganom brojnim bratoubilačkim ratovima, koji nepravedno ciljaju na nedužne. Koji je temelj našega poslanja? Što je središte našega poslanja? Koji su temeljni pristupi koje trebamo poduzeti u obavljanju svoje misije?
 
Poslanje i preobražavajuća snaga Evanđelja Krista, Puta, Istine i Života
1. Poslanje Crkve, usmjereno je prema svim ljudima dobre volje i temelji se na preobražavajućoj moći Evanđelja. Evanđelje je Radosna vijest ispunjena zaraznom radošću jer sadrži i nudi novi život: život uskrsloga Krista koji, darujući nam svoga životvornoga Duha, postaje za nas Put, Istina i Život (usp. Iv 14 6). On je onaj koji nas poziva da ga slijedimo s povjerenjem i hrabrošću. Slijedeći Isusa kao svoj put, doživljavamo istinu i primamo njegov život, koji je punina zajedništva s Bogom Ocem, u sili Duha Svetoga. Taj život nas oslobađa od svake vrste sebičnosti i izvor je kreativnosti u ljubavi.
2. Bog Otac želi ovu egzistencijalnu preobrazbu svojih sinova i kćeri, preobrazba koja se nalazi u klanjanju u Duhu i Istini (usp. Iv 4,23-24), kroz život koji vodi Duh Sveti – u nasljedovanju Isusa Sina – na slavu Boga Oca. "Slava Božja je živi čovjek" (Irinej, Adversus haereses IV, 20, 7). Propovijedanje Evanđelja postaje tako životna i djelotvorna riječ koja i ostvaruje ono što proglašava (usp. Is 55: 10-11): Isusa Krista, koji se stalno utjelovljuje u svakoj ljudskoj situaciji (usp. Iv 1,14).
 
Poslanje i Kristov 'kairos'
3. Poslanje Crkve, dakle, nije širenje vjerske ideologije, a još manje predlaganje visoko-etičkog nauka. Mnogi pokreti širom svijeta potiču visoke ideale ili načine življenja smislenog života. Kroz poslanje Crkve, nastavlja evangelizirati i djelovati sâm Isus Krist; Njegovo poslanje tako u povijesti uprisutnjuje kairos, prikladno vrijeme spasenja. Kroz propovijedanje Evanđelja, uskrsli Isus postaje naš suvremenik, tako da oni koji ga primaju s vjerom i ljubavlju, mogu doživjeti preobražavajuću snagu njegova Duha koji čovječanstvo i stvorenje čini plodnima, kao što to i kiša čini sa zemljom. "Njegovo uskrsnuće nije događaj iz prošlosti; sadrži životnu moć koja je prožela ovaj svijet. Gdje sve izgleda kao da je mrtvo, iznenada se pojavljuju znakovi uskrsnuća. To je neodoljiva sila "(Evangelii gaudium, 276).
4. Nikad ne zaboravimo da "biti kršćanin nije rezultat etičkog izbora ili uzvišene ideje, već susret s događajem, s Osobom koja životu daje novi obzor i odlučujući smjer" (Benedikt XVI., Deus Caritas est, 1). Evanđelje je Osoba koja se neprestano nudi i stalno poziva one koji ga primaju s poniznom vjerom i povjerenjem, na učinkovito sudjelovanje u njegovu životu, u vazmenom otajstvu njegove smrti i uskrsnuća. Kroz Krštenje, Evanđelje postaje izvorom novog života, oslobođenog vladavine grijeha, prosvijetljenog i preobraženog od Duha Svetoga. Kroz Potvrdu, on postaje osnažujuće pomazanje koje, po istome Duhu, ističe nove načine i strategije svjedočenja i praćenja. Po Euharistiji postaje hrana za novi život, "lijek besmrtnosti" (Ignacije Antiohijski, Poslanica Efežanima, 20, 2).
5. Svijet uistinu treba Evanđelje Isusa Krista. Kroz Crkvu, Krist nastavlja svoje poslanje Dobrog Samarijanca, brinući se za krvave rane čovječanstva i – kao Dobri Pastir – neprestano traži one koji lutaju vijugavim stazama koje ne vode nikamo. Hvala Bogu, mnoga značajna iskustva i dalje svjedoče o preobražavajućoj snazi ​​Evanđelja. Mislim na gestu studenta Dinke koji je, po cijenu vlastitog života, zaštitio studenta od neprijateljskoga plemena Nuer, a koji je trebao biti ubijen. Mislim također i na ono euharistijsko slavlje u Kitgumu, u sjevernoj Ugandi, gdje je, nakon brutalnih masakara koje je počinila skupina pobunjenika, misionar poticao ljude da ponavljaju Isusove riječi na križu: "Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?" – kao izraz očajničkog vapaja braće i sestara raspetoga Gospodina. Za narod je to slavlje bilo neizmjeran izvor utjehe i ohrabrenja. Možemo također misliti na bezbrojna svjedočanstva o tome kako Evanđelje pomaže u prevladavanju uskogrudnosti, sukobâ, rasizma, plemenskih sukoba te svugdje i među svima, promiče pomirenje, bratstvo i uzajamnu razmjenu iskustva i dobara.

Poslanje nadahnjuje duhovnost stalnog izlaska, hodočašća i izgnanstva
6. Poslanje Crkve oživljuje duhovnost „stalnog izlaska“. Izazvani smo "izaći iz područja vlastite udobnosti kako bismo doprli do svih periferija, kojima je potrebna svjetlost Evanđelja" (Evangelii gaudium, 20). Poslanje Crkve nas potiče na trjno hodočašće po različitim bespućima života, kroz različita iskustva gladi i žeđi za istinom i pravednošću. Poslanje Crkve nadahnjuje osjećaj stalnog izgnanstva, kako bismo, u svojoj žeđi za beskonačnošću, postali svjesni da smo izgnanici koji putuju prema svom konačnom domu, smještenom između "već" i "još ne" kraljevstva nebeskog.
7. Poslanje podsjeća Crkvu da ona nije svrha samoj sebi, već ponizno sredstvo i posredovanje Kraljevstva. Crkva koja je samo-odnosna (autoreferencijalna) i zadovoljna zemaljskim uspjehom, nije Crkva Kristova, njegovo raspeto i slavno Tijelo. Zato bismo više trebali voljeti "Crkvu s modricama, ranjenu i uprljanu jer je bila po ulicama, nego Crkvu koja se nezdravo ograđuje i prianja uz vlastitu sigurnost" (ibid., 49).
 
Mladi ljudi, nada poslanja
8. Mladi ljudi su nada poslanja. Osoba Isusa Krista i Radosna vijest koju je proglasio i dalje privlače mnoge mlade ljude. Oni traže načine da se hrabro i s entuzijazmom stave u službu čovječanstva. "Mnogo je mladih koji nude svoju solidarnost pred zlima svijeta i koji sudjeluju u različitim oblicima aktivizma i dobrovoljstva... Kako je lijepo vidjeti mlade ljude kao 'ulične propovjednike', koji Isusa radosno dovode u svaku ulicu, na svaki gradski trg i u svaki kutak zemlje! "(Ibid., 106). Sljedeće redovno zasjedanje Biskupske sinode, koja će se održati 2018. godine, na temu „Mladi, vjera i razlučivanje poziva“ predstavlja providnosnu priliku, uključivanja mladih u zajedničku misionarsku odgovornost, koja je potrebna njihove bogate mašte i kreativnosti.

Služba Papinskih misijskih društava
9. Papinska misijska društva dragocjeno su sredstvo buđenja želje za nadilaženjem vlastitih granica i sigurnosti, kako bi svima navijestili Evanđelje, u svakoj kršćanskoj zajednici. U njima, zahvaljujući dubokoj misionarskoj duhovnosti, koja se svakodnevno njeguje, kao i stalnoj predanosti u podizanju misionarske svijesti i oduševljenja, mladi ljudi, odrasli, obitelji, svećenici, biskupi te redovnici i redovnice, rade na razvijanju misionarskog srca, u svima. Svjetski misijski dan, koji promiče Društvo za širenje vjere, dobra je prilika da se aktivira misionarsko srce kršćanskih zajednica te se pridruže molitvi, svjedočanstvu života i zajedništvu dobara, u odgovoru na velike i žurne potrebe evangelizacije.
 
Izvršavanje našega poslanja s Marijom, Majkom evangelizacije
10. Draga braćo i sestre, u obavljanju svojega poslanja, nadahnjujmo se na Mariji, Majci evangelizacije. Potaknuta Duhom, u dubinama svoje ponizne vjere, prihvatila je Riječ života. Neka nam Djevica Majka pomogne da izreknemo svoj "DA" – svjesni žurne potrebe da Isusova Radosna vijest odzvanja u našem vremenu. Neka nam svima isprosi obnovljenu revnost u donošenju Radosne vijesti života koji pobjeđuje nad smrću. Neka za nas tako posreduje da steknemo svetu odvažnost, potrebnu pri iznalaženju novih načina donošenja dara spasenja svakoj osobi.
06/06/2017 15:10