Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Vatikan \ Razno

Kardinal Müller odgovorio na prigovore Marie Callins

Kardinal Gerhard Ludwig Müller - Prefekt Kongregacije za nauk vjere (18. 11. 2014.g.). - RV

06/03/2017 17:06

Kardinal Gerhard Ludwig Müller je odgovorio na nedavnu izjavu Marie Collins, koju je dala nakon istupanja iz Papinskoga povjerenstva za zaštitu maloljetnika, o navodnom nedostatku suradnje, na koji je naišla u Rimskoj kuriji, a posebno u Kongregaciji za Nauk vjere, kojoj je kardinal na čelu. "Ne mogu shvatiti da se govori o nedostatku suradnje" – kazao je kardinal Müller, što je njegovo prvo izjašnjavanje nakon što je Marie Collins, podnijela ostavku – kazao je za dnevnik Corriere della sera.

Na pitanje o tome je li imao prigodu razgovarati s Marie Collins, prije njezine ostavke? Odgovorio je kako tu prigodu nije imao, ali da je svakako na to spreman, budući da taj susret ništa ne priječi." A na upit: je li u Kuriji ili u Kongregaciji bilo otpora? – odgovorio je: "Mislim da bi trebao stati na kraj ideji da se s jedne strane nalazi Papa koji želi provesti reformu, a s druge skupina onih koji se toj reformi protive te je žele zaustaviti. „Našoj katoličkoj vjeri, kao i radnom etosu Rimske kurije, priliči da podupire Papino opće poslanje, koje mu je povjereno od Isusa Krista. "

"Zadaće spomenutoga Povjerenstva i same Kongregacije vrlo su različite. Kongregacija kanonski procesuira klerike optužene za najteže zločine. Cilj im je, dakle, različit, ali Kongregacija je surađivala i pri samom ustanovljenju Povjerenstva. Jedan član Kongregacije je i član Povjerenstva, a među dvjema institucijama postoji stalan kontakt. Kardinal O'Malley, kao predsjednik Povjerenstva, nedavno je od Pape imenovan za člana Kongregacije – sve s ciljem ostvarenja najučinkovitijih mjera za zaštitu maloljetnika u Crkvi" – objasnio je.

Na primjedbu kako je Collins navela "proceduralnu promjenu" u skrbi za žrtve, kao i "zahtjev za suradnju", a oboje su "odbijeni", kardinal je pojasnio: "Za navodne incidente ne znam. Povjerenstvo je samo proslijedilo službeni zahtjev s molbom da žrtvama uputimo pismo i tako im iskažemo blizinu Crkve, u njihovoj patnji. No, taj pastoralni čin je zadaća mjesnih biskupa pojedinih crkvî te vrhovnih redovničkih poglavarâ redovničkih ustanova, koji su im bliže – smatra kardinal.

„Dobro je da u osobni kontakt sa žrtvama stupe mjesni biskupi. Kada nam stigne neki dopis, uvijek od mjesnoga biskupa tražimo da preuzme pastoralnu brigu za žrtve te da im pojasni da će Kongregacija učiniti sve što je moguće kako bi se došlo do pravde. Zabluda je smatrati da će ovaj Dikasterij, iz Rima voditi brigu o svim biskupijama i crkvenim redovima u svijetu. Time se, naime, ne bi poštovala ​​zakonita autonomija biskupija, niti načelo supsidijarnosti“.

Na upit o prevenciji novih žrtava, kardinal je kazao kako "službeni predstavnici Kongregacije“ mogu savjetovati nacionalne biskupske konferencije o smjernicama za primjenu kaznenoga pravo, kao i o pastoralnim prijedlozima za zaštitu djece. Pritužbe se temelje na pogrešnom shvaćanju našega prvotnog zadatka a to je da „Kongregacija djeluje kao apostolski Vrhovni sud o tom pitanju. Svi naši suradnici na neki način suosjećaju sa žrtvama. Naš je zadatak učiniti sve što je moguće kako bi se postigla pravda i kako bi se daljnji zločini spriječili." – kazao je između ostaloga kardinal Müller.

Na pitanje je li „biskupski sud ", koji je Kongregacija najavila 2015. godine, započeo s radom?, kardinal je odgovorio: "To je bio je projekt, ali nakon intenzivnoga dijaloga između različitih odjelâ uključenih u borbu protiv pedofilije među klerom, zaključeno je kako za rješavanje eventualnog nemara biskupa u kaznenom pogledu, imamo nadležnost Kongregacije za biskupe, instrumente i pravna sredstva. Osim toga, Sveti Otac neki poebni slučaj uvijek može povjeriti Kongregaciji."

Na primjedbu da je pater Zolner za Corriere della sera, spominjao "pasivni otpor", i kako 'u društvu, tako ni Crkvi, godinama nije bilo govora o zlostavljanju', a tu je riječ o 'promjeni kulture, o dugoročnom radu.' Predstojnik je kazao kako je „pater Zollner veliki stručnjak koji upozorava na veliku društvenu ranu. Posljednja tri pape, u zajedništvu s biskupima svijeta, suočili su se s tim problemom u Crkvi, ali znamo da je to problem i čitavoga društva u globaliziranom svijetu; za obitelji, kao i za zanimanja koja imaju veze s djecom – rekao je kardinal te nastavio.

„Mislim da se ne može popraviti ili poboljšati stanje samo uz prijetnju kaznom, kako građanskim, tako  ni kanonskim. Potreban nam je potpuna promjena: od sebičnosti na području spolnosti do potpunoga poštovanja osobe. S Povjerenstvom je, papa Franjo htio ponuditi primjernu uslugu; pomoć Crkvi i sveukupnom svjetskom društvu. Možemo se nadati da će i ostale obrazovne organizacije u toj borbi slijediti Crkvu, koja je u tome predvodnica. Pedofilija je monstruozan zločin, a također i težak grijeh. Sjetimo se Isusovih riječi o djeci i njegove osude onih koji im naude" – zaključio je razgovor kardinal Gerhard Ludwig Müller.

 

 

06/03/2017 17:06