Pročitaj članak Idi na menu

Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

Crkva \ Svijet

Sveta Stolica: Dijalog je nužan kako bi se spasio okoliš

Stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u, nadbiskup Bernardito Auza - AP

16/02/2017 17:13

Stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u, nadbiskup Bernardito Auza, govorio je jučer na Pripremnom sastanku za Konferenciju Ujedinjenih naroda o potpori u primjeni 14. cilja održivog razvoja: Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj.

Nadbiskup je Auza podsjetio na encikliku „Laudato si'“ u kojoj papa Franjo poziva na hitnu potrebu zaštite našeg planeta kao i razvoj cjelovite ekologije. Sveti je Otac u enciklici uzeo u obzir razne aspekte trenutačne ekološke krize, uključujući i zagađivanje mora, acidifikaciju ili povećanje kiselosti oceana, smanjenje ribljeg fonda, gubitak bioraznolikosti te degradaciju morskih i obalnih ekosustava.

„Ti isti izazovi za okoliš kao i pozivi na djelovanje oblikuju dio predloženih sedam 'tema za partnerski dijalog'. U temelju tih tema su načela za poštovanje stvorenja, općeg dobra, dostojanstva svake ljudske osobe i pravde koju svi zaslužuju“, kazao je Stalni promatrač Svete Stolice te nastavio:

„Papa Franjo je potaknuo dijalog na svim razinama i među različitim područjima stručnosti kako bi se djelotvorno odgovorilo na izazove za naš okoliš. Sveti je Otac posebno predložio dijalog o zajedničkom pristupu i djelovanju u međunarodnoj zajednici, na nacionalnoj i lokalnoj razini, u donošenju odluka, u politici i gospodarstvu, kao i dijalog između religija i znanosti. Upravo je iz tog razloga enciklika upućena svima, a ne samo katolicima.“

Nadbiskup je također istaknuo da Sveta Stolica podupire aktivno promišljanje partnerstva na svim razinama. „To će nužno uključivati sve sektore koji nastoje smanjiti zagađenje i acidifikaciju oceana; koji se zalažu za održivo ribarstvo te promiču i podupiru male ribare; koji prepoznaju posebne okolnosti siromašnih, naročito onih koji žive u najmanje razvijenim zemljama kao i u malenim otočnim zemljama u razvoju; i koji se zauzimaju za primjenu međunarodnih, regionalnih i mjesnih zakona i politika u unaprjeđivanju tih ciljeva. Nijedan valjan partner ne bi smio biti isključen iz takvog dijaloga“, zaključio je nadbiskup Bernardito Auza.

16/02/2017 17:13