Društvene mreže:

RSS:

Vatikanski Radio

Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom

jezik:

КОNТАКТI

VATICAN RADIO
Croatian programs

Palazzo Pio
Piazza Pia, 3
00120 Vatican City

e-mail: Croatian Post